رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درآمد خانوار شهری ۳۰ میلیون بیشتر از هزینه‌ها شد

درآمد خانوار شهری ۳۰ میلیون بیشتر از هزینه‌ها شد مرکز آمار: متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری در سال گذشته با رشد ۴۸.۵ درصدی به حدود ۱۶۷ میلیون تومان و هزینه‌های این خانوار با رشد ۴۸.۳ درصدی به ۱۳۷ میلیون تومان رسیده است. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٣٧٦,٨٢٢ هزار ریال با […]

درآمد خانوار شهری ۳۰ میلیون بیشتر از هزینه‌ها شد

مرکز آمار:

متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری در سال گذشته با رشد ۴۸.۵ درصدی به حدود ۱۶۷ میلیون تومان و هزینه‌های این خانوار با رشد ۴۸.۳ درصدی به ۱۳۷ میلیون تومان رسیده است.

از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٣٧٦,٨٢٢ هزار ریال با سهم ٢٧.٥ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٩٩٤,٦٣٨ هزار ریال با سهم ٧٢.٥ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم ۲۰.۷ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٢.٥ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

 


جدیدترین خبرها