رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین بار در تاریخ معاهده آبی

اولین بار در تاریخ معاهده آبی بازدید کارشناسان ایرانی از ایستگاه سنجش آب دهراوود «حسن کاظمی قمی» سفیر ایران در افغانستان: کارشناسان ایرانی برای اولین بار از سرچشمه‌های هیرمند در افغانستان بازدید کردند. هیئت فنی ما در حال حاضر در کابل است بازدید انجام شده و به زودی گزارش آن به دست ما می‌رسد. این […]

اولین بار در تاریخ معاهده آبی

بازدید کارشناسان ایرانی از ایستگاه سنجش آب دهراوود

«حسن کاظمی قمی» سفیر ایران در افغانستان:

کارشناسان ایرانی برای اولین بار از سرچشمه‌های هیرمند در افغانستان بازدید کردند.

هیئت فنی ما در حال حاضر در کابل است بازدید انجام شده و به زودی گزارش آن به دست ما می‌رسد.

این اولین بار است که متخصصان ایرانی از ایستگاه سنجش‌آب در منطقه «دهراود» بازدید می‌کنند.