رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصویر مسحورکننده جدید «جیمز وب» از سحابی حلقه

تصویر مسحورکننده جدید «جیمز وب» از سحابی حلقه تقریبا در فاصله‌ی ۲۲۰۰ سال نوری از جایی که شما نشسته‌اید، بقایای یک ستاره‌ی در حال مرگ قرار دارد که ساختاری معروف به سحابی حلقه را تشکیل داده است. دانشمندان اعلام کردند که تلسکوپ فضایی جیمز وب با آن مواجه شده و نمای زیبای جدیدی از این […]

تصویر مسحورکننده جدید «جیمز وب» از سحابی حلقه

تقریبا در فاصله‌ی ۲۲۰۰ سال نوری از جایی که شما نشسته‌اید، بقایای یک ستاره‌ی در حال مرگ قرار دارد که ساختاری معروف به سحابی حلقه را تشکیل داده است.

دانشمندان اعلام کردند که تلسکوپ فضایی جیمز وب با آن مواجه شده و نمای زیبای جدیدی از این هاله‌ی کیهانی نمادین ارائه کرده است.