رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توافق نهایی صلاح با الاتحاد

توافق نهایی صلاح با الاتحاد روزنامه عربستانی الکأس مدعی شد: محمد صلاح با ۱۳۵ میلیون یورو و قراردادی سه ساله با الاتحاد به توافق رسیده و قرارداد امضا می‌کند. این خبر در ساعات پیش رو رسما اعلام خواهد شد.

توافق نهایی صلاح با الاتحاد

روزنامه عربستانی الکأس مدعی شد:

محمد صلاح با ۱۳۵ میلیون یورو و قراردادی سه ساله با الاتحاد به توافق رسیده و قرارداد امضا می‌کند. این خبر در ساعات پیش رو رسما اعلام خواهد شد.


جدیدترین خبرها