رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار به متقاضیان نهضت ملی مسکن

هشدار به متقاضیان نهضت ملی مسکن ۲ قسط واریز نکنید حذف می‌شوید شرکت عمران شهر پرند: بر اساس مصوبه شورای مسکن استان تهران آن دسته از متقاضیان نهضت ملی مسکن پرند که تنها ۲ قسط از مبالغ اعلام شده را واریز نکنند اخطار پیامکی واریز مبلغ ارسال می‌شود. پس از آن نیز به متقاضی نسبت […]

هشدار به متقاضیان نهضت ملی مسکن

۲ قسط واریز نکنید حذف می‌شوید

شرکت عمران شهر پرند:

بر اساس مصوبه شورای مسکن استان تهران آن دسته از متقاضیان نهضت ملی مسکن پرند که تنها ۲ قسط از مبالغ اعلام شده را واریز نکنند اخطار پیامکی واریز مبلغ ارسال می‌شود. پس از آن نیز به متقاضی نسبت به واریز اقساط بعدی در مهلت تعیین شده اظهارنامه حذف ارسال خواهد شد.

به منظور تامین منابع مالی احداث پروژه های نهضت ملی مسکن، متقاضیانی که پس از ارسال اظهارنامه نیز نسبت به واریز اقساط خود اقدام نکنند، از پروژه حذف و متقاضیان جدید جایگزین افراد بد حساب خواهند شد.