رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جانشین رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا منصوب شد

جانشین رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا منصوب شد با حکم فرمانده انتظامی کل کشور سرهنگ سید مجید فیض جعفری جانشین رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا شد.

جانشین رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا منصوب شد

با حکم فرمانده انتظامی کل کشور سرهنگ سید مجید فیض جعفری جانشین رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا شد.