رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زنگنه، سخنگوی کمیسیون: نباید بیشتر از این باری را بر مردم تحمیل کرد

بررسی قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس/ زنگنه، سخنگوی کمیسیون: نباید بیشتر از این باری را بر مردم تحمیل کرد محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص بررسی قیمت بنزین که در هفته آینده در کمیسیون چه روندی را در پیش خواهد گرفت؟ گفت: ما حتما در برنامه و مفاد آن […]

بررسی قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس/ زنگنه، سخنگوی کمیسیون: نباید بیشتر از این باری را بر مردم تحمیل کرد

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص بررسی قیمت بنزین که در هفته آینده در کمیسیون چه روندی را در پیش خواهد گرفت؟ گفت: ما حتما در برنامه و مفاد آن چه مواد اقتصادی و چه غیر آن وضعیت فعلی معیشت مردم را مدنظر داریم و اگر بخواهیم اصلاحاتی در ساختارهای اقتصادی انجام دهیم؛ نگاه و باور ما این است که نباید باری را بر مردم بیشتر از این تحمیل کند و به این امر تمام اعضای کمیسیون اعتقاد دارند.

به عنوان اقتصاددان عرض میکنم اگر قیمت بنزین افزایش پیدا کند. حتما سایر مولفه‌ها و مشخصه‌های اقتصادی نیز تغییر می‌کند. اکر تغییر داده شد با این فرض باشد که باری به مردم تحمیل نکند و تصمیماتی به این شکل در شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته دولتی گرفته شود./ جماران