رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳۴ میلیون نفر ایرانی گیمر هستند

۳۴ میلیون نفر ایرانی گیمر هستند مسئول امور پلتفرم‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در لیگ بازی‌های کنسولی و موبایلی کشور ثبت نام کرده‌اند. تعداد گیمرهای کشور حدود ۳۴ میلیون نفر است. این افراد به‌طور میانگین روزانه ۹۵ دقیقه بازی می‌کنند. زن‌ها ۶۴ دقیقه و  مردها ۱۱۵ […]

۳۴ میلیون نفر ایرانی گیمر هستند

مسئول امور پلتفرم‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای کشور:
بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در لیگ بازی‌های کنسولی و موبایلی کشور ثبت نام کرده‌اند.

تعداد گیمرهای کشور حدود ۳۴ میلیون نفر است.

این افراد به‌طور میانگین روزانه ۹۵ دقیقه بازی می‌کنند. زن‌ها ۶۴ دقیقه و  مردها ۱۱۵ دقیقه به‌طور میانگین در روز بازی می‌کنند.