رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط ۷۰ درصدی تورم نقطه‌ای

تسنیم مدعی شد: سقوط ۷۰ درصدی تورم نقطه‌ای نرخ تورم نقطه‌ای در ۲ سال گذشته بیش از ۷۰ درصد سقوط کرده است. نرخ تورم نقطه‌ای که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده بود، در تیر ماه امسال به ۳۲ درصد کاهش یافته است.

تسنیم مدعی شد: سقوط ۷۰ درصدی تورم نقطه‌ای

نرخ تورم نقطه‌ای در ۲ سال گذشته بیش از ۷۰ درصد سقوط کرده است.

نرخ تورم نقطه‌ای که در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۰۳.۱ درصد را ثبت کرده بود، در تیر ماه امسال به ۳۲ درصد کاهش یافته است.