رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یوگنی پریگوژین و دیمیتری اوتکین در هواپیمای سقوط کرده در منطقه Tver بودند.

آژانس فدرال حمل و نقل هوایی روسیه تایید کرد که یوگنی پریگوژین و دیمیتری اوتکین در هواپیمای سقوط کرده در منطقه Tver بودند. لیست مسافران هواپیما از آژانس حمل و نقل هوایی فدرال: پریگوجین اوگنی اوتکین دیمیتری پروپوستین سرگئی ماکاریان اوگنی توتمین الکساندر چکالوف والری ماتوسیف نیکولای خدمه: لوشین الکسی، فرمانده؛ کریموف رستم، کمک خلبان؛ […]

آژانس فدرال حمل و نقل هوایی روسیه تایید کرد که یوگنی پریگوژین و دیمیتری اوتکین در هواپیمای سقوط کرده در منطقه Tver بودند.

لیست مسافران هواپیما از آژانس حمل و نقل هوایی فدرال:
پریگوجین اوگنی
اوتکین دیمیتری
پروپوستین سرگئی
ماکاریان اوگنی
توتمین الکساندر
چکالوف والری
ماتوسیف نیکولای
خدمه:
لوشین الکسی، فرمانده؛
کریموف رستم، کمک خلبان؛
راسپپووا کریستینا، مهماندار هواپیما.