رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بالای ۹۵ درصد و حتی تا ۹۹ درصد رسانه‌های داخلی کشور دربست همسو با دولت سیزدهم هستند

روزنامه هم میهن: بالای ۹۵ درصد و حتی تا ۹۹ درصد رسانه‌های داخلی کشور دربست همسو با دولت سیزدهم هستند روزنامه هم میهن در سرمقاله امروز خود نوشته است: از صددرصد رسانه‌های داخلی کشور بدون تردید بالای ۹۵ درصد و حتی تا ۹۹ درصد آن دربست همسو با دولت سیزدهم هستند و تمام دستاوردهای داشته […]

روزنامه هم میهن: بالای ۹۵ درصد و حتی تا ۹۹ درصد رسانه‌های داخلی کشور دربست همسو با دولت سیزدهم هستند

روزنامه هم میهن در سرمقاله امروز خود نوشته است: از صددرصد رسانه‌های داخلی کشور بدون تردید بالای ۹۵ درصد و حتی تا ۹۹ درصد آن دربست همسو با دولت سیزدهم هستند و تمام دستاوردهای داشته و نداشته آن را با آب‌وتاب منعکس می‌کنند. اتفاقاً همین برای دولت بد و زیان‌بار است. آن درصد اندک رسانه‌های باقی‌مانده نیز امکان و جرأت کافی ندارند که نقدهای جدی نمایند، ولی همین تعداد اندک و یا محدود نیز مورد رضایت و تحمل آقایان نیست و گمان می‌کنند آنها باید روابط عمومی دولتی‌هایی باشند که حقوق‌های عالی می‌گیرند، ولی حتی قادر به تهیه یک گزارش مفید یا جوابیه قانع‌کننده هم نیستند و انتظار دارند که وظیفه این کار آنان را روزنامه‌نگاران مظلوم عهده‌دار شوند.


جدیدترین خبرها