رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سویه جهش یافته جدید ویروس کرونا افراد واکسینه شده را هم مبتلا می کند

سویه جهش یافته جدید ویروس کرونا افراد واکسینه شده را هم مبتلا می کند مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد سویه‌جهش‌یافته بی‌ای.اکس (BA.X) ویروس‌کرونا نسبت به سویه‌های قدیمی‌تر، در مبتلا کردن افراد واکسینه شده‌ یا قبلا مبتلا شده‌، توانایی بیشتری دارد. سویه بی‌ای.اکس که با نام بی‌ای.۸۶.۲ نیز شناخته می‌شود، جدیدترین سویه ویروس کرونا […]

سویه جهش یافته جدید ویروس کرونا افراد واکسینه شده را هم مبتلا می کند

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا اعلام کرد سویه‌جهش‌یافته بی‌ای.اکس (BA.X) ویروس‌کرونا نسبت به سویه‌های قدیمی‌تر، در مبتلا کردن افراد واکسینه شده‌ یا قبلا مبتلا شده‌، توانایی بیشتری دارد.

سویه بی‌ای.اکس که با نام بی‌ای.۸۶.۲ نیز شناخته می‌شود، جدیدترین سویه ویروس کرونا است که در پی جهش‌های هفته گذشته، در فهرست رصدهای مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا قرار گرفت./ایندیپندنت