رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر اقتصاد: فاصله درآمدی فقرا به ثروتمندان کم شده است

وزیر اقتصاد: فاصله درآمدی فقرا به ثروتمندان کم شده است سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: تورم از سال ۹۷ تا امروز همچنان بالا بوده و هنوز هم در سطح بالایی است، اما دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد، افزایش سلامت و عدالت اقتصاد حرکت کند و ضریب جینی […]

وزیر اقتصاد: فاصله درآمدی فقرا به ثروتمندان کم شده است

سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:
تورم از سال ۹۷ تا امروز همچنان بالا بوده و هنوز هم در سطح بالایی است، اما دولت توانست از چاله رکود خارج شود و به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد، افزایش سلامت و عدالت اقتصاد حرکت کند و ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است در سال گذشته کاهش یافت یعنی فاصله ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ و ۴۰۰ کمتر شده است.

با حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی کف درآمدی افراد افزایش پیدا کرد و این فاصله درآمدی کم شد./ خبرآنلاین