رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد هفتمین جلسه شورای اقتصاد برگزار شد و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تلاش شده است که مضامین اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در این بخشنامه گنجانده شود. در خصوص رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال […]

بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

هفتمین جلسه شورای اقتصاد برگزار شد و بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد تلاش شده است که مضامین اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در این بخشنامه گنجانده شود.

در خصوص رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مضمون محوری بخشنامه بودجه رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد و ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید است.