رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متوسط تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۱۰۷ دقیقه رسید

متوسط تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۱۰۷ دقیقه رسید طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در تیرماه ۱۴۰۲، ۲۸ درصد پروازهای خروجی تاخیر داشتند و متوسط زمان تاخیر پرواز ایرلاین‌ها، به ۱۰۷ دقیقه افزایش یافت.

متوسط تاخیر پرواز ایرلاین‌ها به ۱۰۷ دقیقه رسید

طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در تیرماه ۱۴۰۲، ۲۸ درصد پروازهای خروجی تاخیر داشتند و متوسط زمان تاخیر پرواز ایرلاین‌ها، به ۱۰۷ دقیقه افزایش یافت.