رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاشینیان: اطلاعاتی درباره صدور اجازه خروج از قره‌باغ گرفته‌ایم

پاشینیان: اطلاعاتی درباره صدور اجازه خروج از قره‌باغ گرفته‌ایم نخست‌وزیر ارمنستان: اطلاعات موثقی دریافت کرده‌ایم که برنامه‌ریزی‌هایی برای بازگشایی یک طرفه کریدور لاچین در حال انجام‌گیری است؛ به این طریق که اجازه خروج صادر خواهد شد و اجازه ورود داده نخواهد شد. بسیاری از شهروندان قره‌باغ در ارمنستان هستند و نمی‌توانند به آن منطقه بازگردند.

پاشینیان: اطلاعاتی درباره صدور اجازه خروج از قره‌باغ گرفته‌ایم

نخست‌وزیر ارمنستان:

اطلاعات موثقی دریافت کرده‌ایم که برنامه‌ریزی‌هایی برای بازگشایی یک طرفه کریدور لاچین در حال انجام‌گیری است؛ به این طریق که اجازه خروج صادر خواهد شد و اجازه ورود داده نخواهد شد.

بسیاری از شهروندان قره‌باغ در ارمنستان هستند و نمی‌توانند به آن منطقه بازگردند.