رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سد مهم تأمین آب شرب با ذخایر زیر ۲۰ درصد

سد مهم تأمین آب شرب با ذخایر زیر ۲۰ درصد درحالی‌که برخی سدهای مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی، ذخایر مناسب و بیش از نرمال دارند؛ برخی سدهای مهم کشور نیز، ذخایری زیر ۲۰ درصد دارند و به‌عبارتی کمتر از یک‌پنجم ظرفیت آنها، هم‌اکنون آب در این سدها وجود دارد. در پایان مردادماه میزان […]

سد مهم تأمین آب شرب با ذخایر زیر ۲۰ درصد

درحالی‌که برخی سدهای مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی، ذخایر مناسب و بیش از نرمال دارند؛ برخی سدهای مهم کشور نیز، ذخایری زیر ۲۰ درصد دارند و به‌عبارتی کمتر از یک‌پنجم ظرفیت آنها، هم‌اکنون آب در این سدها وجود دارد.

در پایان مردادماه میزان ذخایر آبی سدهای کشور به ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید که رشدی ۱۶ درصدی داشته است.