رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ پس از دو سال غیبت با این عکس تاریخی به اپلیکیشن X (توئیتر) بازگشت.

ترامپ پس از دو سال غیبت با این عکس تاریخی به اپلیکیشن X (توئیتر) بازگشت.

ترامپ پس از دو سال غیبت با این عکس تاریخی به اپلیکیشن X (توئیتر) بازگشت.


جدیدترین خبرها