رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اژه‌ای: در برخورد با جرم کشف حجاب باید از قانون استفاده کرد

اژه‌ای: در برخورد با جرم کشف حجاب باید از قانون استفاده کرد رییس قوه قضائیه: تا قبل از تصویب و قانونی شدن لایحه عفاف و حجاب، در امر برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم کشف حجاب باید از قانون موجود استفاده کرد. کیفیت برخورد با جرم مشهود در قانون مشخص و مصرح است؛ ضابطان موظف […]

اژه‌ای: در برخورد با جرم کشف حجاب باید از قانون استفاده کرد

رییس قوه قضائیه:

تا قبل از تصویب و قانونی شدن لایحه عفاف و حجاب، در امر برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرم کشف حجاب باید از قانون موجود استفاده کرد.

کیفیت برخورد با جرم مشهود در قانون مشخص و مصرح است؛ ضابطان موظف به برخورد با جرم مشهودند.


جدیدترین خبرها