رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مسکو: گمانه‌زنی غرب راجع به مرگ پریگوژین «دروغ محض» است

مسکو: گمانه‌زنی غرب راجع به مرگ پریگوژین «دروغ محض» است سخنگوی کرملین: اظهارات مقامات غربی درباره احتمال دست‌داشتن کرملین در مرگ پریگوژین، دروغ محض است. شرکت نظامی خصوصی واگنر وجود خارجی ندارد. هدف از بریکس افزایش همکاری است. پوتین در نشست گروه ۲۰ حاضر نمی‌شود. پوتین و اردوغان، در آینده نزدیک دیدار می‌کنند.

مسکو: گمانه‌زنی غرب راجع به مرگ پریگوژین «دروغ محض» است

سخنگوی کرملین:

اظهارات مقامات غربی درباره احتمال دست‌داشتن کرملین در مرگ پریگوژین، دروغ محض است.

شرکت نظامی خصوصی واگنر وجود خارجی ندارد.

هدف از بریکس افزایش همکاری است.

پوتین در نشست گروه ۲۰ حاضر نمی‌شود.

پوتین و اردوغان، در آینده نزدیک دیدار می‌کنند.