رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم‌الهدی: در این کشور کشف حجاب معنایی ندارد؛ دولت باید مقتدرانه این مشکل را حل کند

علم‌الهدی: در این کشور کشف حجاب معنایی ندارد؛ دولت باید مقتدرانه این مشکل را حل کند/ دولت در همه عرصه‌ها موفق به عقب راندن دشمن شده است علم الهدی امام جمعه مشهد: در کنار تمام موفقیتها مردم از دولت مطالبه فرهنگی دارند، در این کشور کشف حجاب معنایی ندارد و دولت باید با استفاده از […]

علم‌الهدی: در این کشور کشف حجاب معنایی ندارد؛ دولت باید مقتدرانه این مشکل را حل کند/ دولت در همه عرصه‌ها موفق به عقب راندن دشمن شده است

علم الهدی امام جمعه مشهد:
در کنار تمام موفقیتها مردم از دولت مطالبه فرهنگی دارند، در این کشور کشف حجاب معنایی ندارد و دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های مقتدرانه خود این مشکل فرهنگی را حل کند.


جدیدترین خبرها