رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نزدیک ۹ میلیون بی‌سواد مطلق داریم

نزدیک ۹ میلیون بی‌سواد مطلق داریم بنا بر اعلام وزیر سابق آموزش و پرورش، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد ۸ میلیون و ۷۹۵ هزار بی‌سواد مطلق در کشور وجود دارد.

نزدیک ۹ میلیون بی‌سواد مطلق داریم

بنا بر اعلام وزیر سابق آموزش و پرورش، طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد ۸ میلیون و ۷۹۵ هزار بی‌سواد مطلق در کشور وجود دارد.