رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز طرح تشدید برخورد با مخدوشی پلاک

آغاز طرح تشدید برخورد با مخدوشی پلاک معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران: از امروز طرح تشدید برخورد با پوشش و مخدوشی پلاک در تهران اجرا می‌شود و همکاران بنده به محض مشاهده این تخلفات با راننده برخورد قانونی را انجام می‌دهند.

آغاز طرح تشدید برخورد با مخدوشی پلاک

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران: از امروز طرح تشدید برخورد با پوشش و مخدوشی پلاک در تهران اجرا می‌شود و همکاران بنده به محض مشاهده این تخلفات با راننده برخورد قانونی را انجام می‌دهند.