رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تایید «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» در شورای نگهبان

تایید «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» در شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مرحله قبل با ایرادات و ابهاماتی مواجه شده بود که با رفت و آمدهایی که بین شورای نگهبان و مجلس داشت و اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد و به […]

تایید «تشکیل سازمان پدافند غیرعامل» در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان: طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در مرحله قبل با ایرادات و ابهاماتی مواجه شده بود که با رفت و آمدهایی که بین شورای نگهبان و مجلس داشت و اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد و به تایید شورای نگهبان رسید.