رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین مهلت بخشش اضافه خدمت مشمولان غایب

آخرین مهلت بخشش اضافه خدمت مشمولان غایب رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا: مشمولان غایب در صورت تعیین وضعیت خدمتی تا قبل از تاریخ یک مهرماه ۱۴۰۲ که در نهایت منجر به اعزام درماه‌های آینده شود، از بخشش اضافه خدمت سنواتی بهره‌مند می‌شوند.

آخرین مهلت بخشش اضافه خدمت مشمولان غایب

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا: مشمولان غایب در صورت تعیین وضعیت خدمتی تا قبل از تاریخ یک مهرماه ۱۴۰۲ که در نهایت منجر به اعزام درماه‌های آینده شود، از بخشش اضافه خدمت سنواتی بهره‌مند می‌شوند.


جدیدترین خبرها