رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۴ درصدی تورم مواد غذایی در مرداد

کاهش ۴ درصدی تورم مواد غذایی در مرداد تسنیم مدعی شد: نرخ تورم مواد غذایی در مردادماه امسال با کاهش ۴ درصدی مواجه شد و از ۶۵.۷ درصد در تیر به ۶۱.۷ درصد در مرداد رسید. لازم به ذکر است که کاهش تورم مواد غذایی در مرداد در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده […]

کاهش ۴ درصدی تورم مواد غذایی در مرداد

تسنیم مدعی شد: نرخ تورم مواد غذایی در مردادماه امسال با کاهش ۴ درصدی مواجه شد و از ۶۵.۷ درصد در تیر به ۶۱.۷ درصد در مرداد رسید.

لازم به ذکر است که کاهش تورم مواد غذایی در مرداد در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری بوده است.