رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فروش بلیط چارتری به کیش هم ممنوع است

فروش بلیط چارتری به کیش هم ممنوع است سخنگوی سازمان هواپیمایی: فروش پروازهای چارتری تا اطلاع ثانوی ممنوع است، جزیره کیش نیز مشمول این ممنوعیت بوده و اتفاق جدیدی در این رابطه نیفتاده است. پروازهای چارتری فقط به میادین نفتی برقرار است و جزیره کیش نیز همچنان مشمول ممنوعیت پروازهای چارتری است.

فروش بلیط چارتری به کیش هم ممنوع است

سخنگوی سازمان هواپیمایی:

فروش پروازهای چارتری تا اطلاع ثانوی ممنوع است، جزیره کیش نیز مشمول این ممنوعیت بوده و اتفاق جدیدی در این رابطه نیفتاده است.

پروازهای چارتری فقط به میادین نفتی برقرار است و جزیره کیش نیز همچنان مشمول ممنوعیت پروازهای چارتری است.


جدیدترین خبرها