رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: ۴.۵میلیون نفر در کشور نابارورند

وزیر بهداشت: ۴.۵میلیون نفر در کشور نابارورند عین‌اللهی:۴.۵ میلیون نفر در سطح کشور می‌توانند بارور شوند اما نابارور هستند. ۴۰ درصد لوازم و تجهیزات مورد نیاز پزشکی و ۹۹ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود. امروزه یکی از تهدیدهای بزرگ کشور پیری جمعیت است.

وزیر بهداشت: ۴.۵میلیون نفر در کشور نابارورند

عین‌اللهی:۴.۵ میلیون نفر در سطح کشور می‌توانند بارور شوند اما نابارور هستند.

۴۰ درصد لوازم و تجهیزات مورد نیاز پزشکی و ۹۹ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.

امروزه یکی از تهدیدهای بزرگ کشور پیری جمعیت است.