رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پدرام سلطانی، فعال اقتصادی نوشت:‏برای ⁧دلارزدایی⁩ جای اشتباهی تشریف برده‌ اید

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی نوشت:‏برای ⁧دلارزدایی⁩ جای اشتباهی تشریف برده‌ اید

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی نوشت:‏برای ⁧دلارزدایی⁩ جای اشتباهی تشریف برده‌ اید