رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناگاه‌های فاقد پرچم، آلوده به باکتری مدفوعی هستند

شناگاه‌های فاقد پرچم، آلوده به باکتری مدفوعی هستند رئیس اداره حفاظت زیست بوم دریایی گیلان: براساس آزمایشات دو شناگاه در آستارا و دو شناگاه در تالش از آلوده‌ترین شناگاه‌ها بودند. پایش‌های میدانی نشان‌دهنده ورود فاضلاب و وجود جایگاه زباله در مجاورت این شناگاه‌ها بوده که به باکتری مدفوعی آغشته است. گزارش‌های مکتوب و مستندات به […]

شناگاه‌های فاقد پرچم، آلوده به باکتری مدفوعی هستند

رئیس اداره حفاظت زیست بوم دریایی گیلان:

براساس آزمایشات دو شناگاه در آستارا و دو شناگاه در تالش از آلوده‌ترین شناگاه‌ها بودند.

پایش‌های میدانی نشان‌دهنده ورود فاضلاب و وجود جایگاه زباله در مجاورت این شناگاه‌ها بوده که به باکتری مدفوعی آغشته است.

گزارش‌های مکتوب و مستندات به مراجع متولی ارائه شده است.