رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


والیبال ایران دهم و لهستان در صدر والیبال دنیا

والیبال ایران دهم و لهستان در صدر والیبال دنیا تیم ملی والیبال ایران با شکست مقابل ژاپن نزدیک به پنج امتیاز را در رنکینگ جهانی از دست داد. در رنکینگ جهانی تیم ملی والیبال لهستان در صدر دنیا و تیم ملی والیبال ایران هم در رده دهم جهان قرار گرفته است.

والیبال ایران دهم و لهستان در صدر والیبال دنیا

تیم ملی والیبال ایران با شکست مقابل ژاپن نزدیک به پنج امتیاز را در رنکینگ جهانی از دست داد.

در رنکینگ جهانی تیم ملی والیبال لهستان در صدر دنیا و تیم ملی والیبال ایران هم در رده دهم جهان قرار گرفته است.