رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تهاتر نفت با چین برای توسعه فرودگاه امام

تهاتر نفت با چین برای توسعه فرودگاه امام مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره): تهاتر ۲.۵ میلیارد یورویی نفت با چین برا ی توسعه فاز ۲ فرودگاه امام خمینی (ره) نهایی شد. فاز ۲ فرودگاه امام شامل ساخت یک ترمینال جدید ۴۱۰ هزار مترمربعی است و در واقع یک فرودگاه دیگر در ضلع جنوبی فرودگاه با […]

تهاتر نفت با چین برای توسعه فرودگاه امام

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره):

تهاتر ۲.۵ میلیارد یورویی نفت با چین برا ی توسعه فاز ۲ فرودگاه امام خمینی (ره) نهایی شد.

فاز ۲ فرودگاه امام شامل ساخت یک ترمینال جدید ۴۱۰ هزار مترمربعی است و در واقع یک فرودگاه دیگر در ضلع جنوبی فرودگاه با تمام امکانات باید ساخته شود

امیدواریم در ماه جاری عملیات اجرایی قرارداد آغاز شود. برآورد اولیه منابع مالی مورد نیاز برای فاز توسعه‌ای حدود ۲.۵ میلیارد یورو است که از طریق تهاتر نفت با چین تامین خواهد شد و ممکن است این مبلغ تا ۳ میلیارد دلار افزایش یابد.