رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اختلال اینترنت تکذیب شد

اختلال اینترنت تکذیب شد رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت: سومین رویداد تست باز کیفیت شبکه با حضور انجمن تجارت الکترونیک انجام شد و هیچ اختلالی در کل شبکه مشاهده نگردید. در تست بدون محدودیت در شبکه زیرساخت، سرعت ۷ گیگا بیت بر ثانیه ثبت شد.

اختلال اینترنت تکذیب شد

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت:

سومین رویداد تست باز کیفیت شبکه با حضور انجمن تجارت الکترونیک انجام شد و هیچ اختلالی در کل شبکه مشاهده نگردید.

در تست بدون محدودیت در شبکه زیرساخت، سرعت ۷ گیگا بیت بر ثانیه ثبت شد.