رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: قانون حجاب از مهر امسال اجرایی می‌شود

نماینده مجلس: قانون حجاب از مهر امسال اجرایی می‌شود بانکی پور نماینده مجلس: بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی‌ها در زمینه حجاب برطرف خواهد شد حبس در موارد خاص دیده شده؛ مثلا اگر برای بیش از چهار بار، جرم تکرار شود یا ارتباط با خارجی […]

نماینده مجلس: قانون حجاب از مهر امسال اجرایی می‌شود

بانکی پور نماینده مجلس: بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی‌ها در زمینه حجاب برطرف خواهد شد

حبس در موارد خاص دیده شده؛ مثلا اگر برای بیش از چهار بار، جرم تکرار شود یا ارتباط با خارجی ها داشته باشد/ایرنا