رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تشکیل کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه‌های کشور

تشکیل کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه‌های کشور مدیرکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت علوم: کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه ها کشور تشکیل شده است. ابلاغ همه مصوبات مرتبط با عفاف و حجاب و پوشش به دانشگاه‌ها انجام شده است.

تشکیل کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه‌های کشور

مدیرکل سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت علوم:

کارگروه تخصصی عفاف و حجاب در دانشگاه ها کشور تشکیل شده است.

ابلاغ همه مصوبات مرتبط با عفاف و حجاب و پوشش به دانشگاه‌ها انجام شده است.