رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور: در موضوع عفاف و حجاب با یک موضوع مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی تا مراحلی امنیتی مواجه هستیم

وزیر کشور: در موضوع عفاف و حجاب با یک موضوع مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی تا مراحلی امنیتی مواجه هستیم/ تعداد افرادی که امروز گرفتار مسئله بی‌حجابی هستند زیاد نیستند احمد وحیدی، وزیر کشور: در موضوع عفاف و حجاب باید به این نکته توجه کنید که در حقیقت با یک موضوع مهم فرهنگی، اجتماعی، […]

وزیر کشور: در موضوع عفاف و حجاب با یک موضوع مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی تا مراحلی امنیتی مواجه هستیم/ تعداد افرادی که امروز گرفتار مسئله بی‌حجابی هستند زیاد نیستند

احمد وحیدی، وزیر کشور:
در موضوع عفاف و حجاب باید به این نکته توجه کنید که در حقیقت با یک موضوع مهم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی تا مراحلی امنیتی مواجه هستیم. لذا موضوع پیچیده‌ای است و البته جدید هم نیست و در دوره‌های مختلف کمبود و شدت آن را مورد بحث قرار داده‌اند.

اتفاقی که از سال گذشته در کشور روی داد که البته خسارت بار بود؛ اما این حسن را داشت که زمینه‌ای را برای پرداختن به موضوع عفاف و حجاب به صورت عمیق‌تر و دقیق‌تر فراهم کرد.

قطعاً تعداد افرادی که امروز گرفتار مسئله بی‌حجابی هستند که البته زیاد هم نیست؛ اما اگر از پشت پرده این موضوع و کسانی که پشت پرده آن هستند خبر داشته باشند، بسیاری از آنها باز می‌گردند.