رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیسیون قضایی مجلس جرم انگاری برای دانش‌آموزان در لایحه حجاب را تایید کرد

عضو کمیسیون قضایی مجلس جرم انگاری برای دانش‌آموزان در لایحه حجاب را تایید کرد / نوروزی: بار چهارم به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌شوند حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به اینکه آیا در لایحه عفاف و حجاب برای دانش‌آموزان جرم انگاری شده‌است، با تاکید بر اینکه برای دانش آموزان […]

عضو کمیسیون قضایی مجلس جرم انگاری برای دانش‌آموزان در لایحه حجاب را تایید کرد / نوروزی: بار چهارم به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌شوند

حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به اینکه آیا در لایحه عفاف و حجاب برای دانش‌آموزان جرم انگاری شده‌است، با تاکید بر اینکه برای دانش آموزان مجازات زیادی در نظر گرفته نشده است، گفت: در این باره در تبصره ۵ ماده ۴۶ لایحه آمده است که در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آنها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند./ایسنا