رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: بازیگران باید تعهد دوساله برای حفظ حجاب بدهند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: بازیگران باید تعهد دوساله برای حفظ حجاب بدهند امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس: تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون موظفند از بازیگران و مجریانشان تا دوسال پس از پخش اثر مذکور، تعهد التزام به قانون بگیرند و در صورت عدم رعایت افراد و نداشتن ضمانت، علاوه بر جلوگیری از پخش اثر مذکور، […]

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: بازیگران باید تعهد دوساله برای حفظ حجاب بدهند

امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس: تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون موظفند از بازیگران و مجریانشان تا دوسال پس از پخش اثر مذکور، تعهد التزام به قانون بگیرند و در صورت عدم رعایت افراد و نداشتن ضمانت، علاوه بر جلوگیری از پخش اثر مذکور، شخص تهیه کننده جریمه خواهد شد./فارس