رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارگران رسماً خواستار بررسی مجدد مزد شدند

کارگران رسماً خواستار بررسی مجدد مزد شدند رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری: درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد حداقل ‎دستمزد کارگران را اعلام کردیم. در آخرین جلسه شورای عالی کار در اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز کارگران بیان کرده بودند که در صورتی که تورم کنترل نشد، جلسه شورای عالی کار برای […]

کارگران رسماً خواستار بررسی مجدد مزد شدند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری:
درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد حداقل ‎دستمزد کارگران را اعلام کردیم.

در آخرین جلسه شورای عالی کار در اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز کارگران بیان کرده بودند که در صورتی که تورم کنترل نشد، جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد تشکیل شود. اکنون درخواست ما این است که جلسه تشکیل شود.


جدیدترین خبرها