رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کارشناس انرژی: با جمعیت ۸۵ میلیونی معادل چین یک میلیارد و چهارصد میلیون‌نفری گاز مصرف می‌کنیم

کارشناس انرژی: با جمعیت ۸۵ میلیونی معادل چین یک میلیارد و چهارصد میلیون‌نفری گاز مصرف می‌کنیم سید علی مرتضوی کارشناس انرژی: مصرف گاز در کشور ما ۶ برابر متوسط جهانی است. قیمت ارزان گاز به طور مثال در صنایع پتروشیمی باعث شده آنها متانول با حجم بالا تولید کنند که بیش از نیاز کشور بوده […]

کارشناس انرژی: با جمعیت ۸۵ میلیونی معادل چین یک میلیارد و چهارصد میلیون‌نفری گاز مصرف می‌کنیم

سید علی مرتضوی کارشناس انرژی:

مصرف گاز در کشور ما ۶ برابر متوسط جهانی است.

قیمت ارزان گاز به طور مثال در صنایع پتروشیمی باعث شده آنها متانول با حجم بالا تولید کنند که بیش از نیاز کشور بوده و به قیمت ارزان هم بفروشند.

الگوی نادرست مصرف خانگی و صنعتی باعث شده که مصرف گاز در ایران به‌هیچ‌وجه بهینه و به‌اندازه نباشد/ دانا