رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در ایران شیوع دیابت در ۵ سال اخیر ۳۰ درصد افزایش داشته!

در ایران شیوع دیابت در ۵ سال اخیر ۳۰ درصد افزایش داشته! – یک دانشیار: این می‌تواند یک فاجعه باشد مینا اکبری راد دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در سال ۱۳۹۵ شیوع دیابت در کشور ما ۱۱ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۴ درصد افزایش یافته؛ یعنی در این فاصله […]

در ایران شیوع دیابت در ۵ سال اخیر ۳۰ درصد افزایش داشته! – یک دانشیار: این می‌تواند یک فاجعه باشد

مینا اکبری راد دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در سال ۱۳۹۵ شیوع دیابت در کشور ما ۱۱ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۱۴ درصد افزایش یافته؛ یعنی در این فاصله ۵ ساله افزایش ۳۰ درصدی را داشتیم که می‌تواند یک فاجعه باشد./ ایسنا