رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنگوی قوه قضاییه: ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند؛ بی‌حجابی هم جرم مشهود است

سخنگوی قوه قضاییه: ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند؛ بی‌حجابی هم جرم مشهود است ستایشی: رئیس قوه قضاییه مستمرا تاکید دارد که جرم بی حجابی جرمی مشهود است و در این زمینه قانون وجود دارد و کیفیت برخورد با جرم مشهود در قانون مشخص است و ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود […]

سخنگوی قوه قضاییه: ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند؛ بی‌حجابی هم جرم مشهود است

ستایشی: رئیس قوه قضاییه مستمرا تاکید دارد که جرم بی حجابی جرمی مشهود است و در این زمینه قانون وجود دارد و کیفیت برخورد با جرم مشهود در قانون مشخص است و ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند و در این رابطه توصیه‌ها و دستورات لازم را در سال گذشته به دستگاه و بخش‌های ذی صلاح را صادر کردیم.