رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تامین اجتماعی: هیچ دارویی از پوشش بیمه‌ خارج نشده است

تامین اجتماعی: هیچ دارویی از پوشش بیمه‌ خارج نشده است به دنبال برخی اظهارات مبنی بر خروج ۴۰۰ قلم داروی موردنیاز بازنشستگان از شمول بیمه‌های پایه، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن رد این خبر می‌گوید: هیچ دارویی از پوشش بیمه‌ خارج نشده است.

تامین اجتماعی: هیچ دارویی از پوشش بیمه‌ خارج نشده است

به دنبال برخی اظهارات مبنی بر خروج ۴۰۰ قلم داروی موردنیاز بازنشستگان از شمول بیمه‌های پایه، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی ضمن رد این خبر می‌گوید: هیچ دارویی از پوشش بیمه‌ خارج نشده است.