رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سنگاپور، قوی‌ترین پاسپورت برای فرصت‌های سرمایه گذاری در ۲۰۲۳

سنگاپور، قوی‌ترین پاسپورت برای فرصت‌های سرمایه گذاری در ۲۰۲۳/ ۶ کشور حاشیه خلیج فارس، در رتبه‌های بالایی فهرست براساس رتبه‌بندی شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی و مهاجرت «گلوبال سیتیزن»، سنگاپور، هنگ کنگ و آمریکا در رتبه‌های اول تا سوم قدرتمندترین پاسپورت‌ها برای فرصت‌های سرمایه گذاری و سهولت فعالیت‌های تجاری در سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند. شش کشور […]

سنگاپور، قوی‌ترین پاسپورت برای فرصت‌های سرمایه گذاری در ۲۰۲۳/ ۶ کشور حاشیه خلیج فارس، در رتبه‌های بالایی فهرست

براساس رتبه‌بندی شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی و مهاجرت «گلوبال سیتیزن»، سنگاپور، هنگ کنگ و آمریکا در رتبه‌های اول تا سوم قدرتمندترین پاسپورت‌ها برای فرصت‌های سرمایه گذاری و سهولت فعالیت‌های تجاری در سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند.

شش کشور حاشیه خلیج فارس در این رتبه‌بندی رتبه‌های بالایی را به خود اختصاص دادند. در این رتبه‌بندی امارات متحده عربی در شاخص قدرتمندترین پاسپورت‌ها برای فرصت‌های سرمایه گذاری قرار گرفت.

در این گزارش، پس از امارات، قطر در رده هفتم، عربستان در رده دهم، کویت در رده بیستم و بحرین در رده بیست‌ویکم قرار گرفتند.

شاخص قدرتمندترین پاسپورت در خصوص فرصت‌های سرمایه گذاری، کشورها را براساس مقاصد تجاری و از طریق ارزیابی اقتصاد و فضای کسب و کار رتبه‌بندی می‌کند و نمایی اجمالی از قدرت اقتصادی، فرصت‌های سرمایه گذاری و سهولت کسب و کار ارائه می‌کند.

این شاخص بر سه پایه اصلی بازارها، نوآوری‌ها و درآمد ناخالص ملی سرانه و مالیات‌های شخصی استوار است.