رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


المیادین از قول وزیر خارجه ایران

المیادین از قول وزیر خارجه ایران : ابتکارات سلطان عمان برای حل موضوع هسته ای در حال نتیجه دادن است.

المیادین از قول وزیر خارجه ایران :
ابتکارات سلطان عمان برای حل موضوع هسته ای در حال نتیجه دادن است.