رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قهرمان آسیا: فدراسیون دوچرخه‌سواری به جای تجهیزات به ما انبار خالی نشان می‌دهد!

قهرمان آسیا: فدراسیون دوچرخه‌سواری به جای تجهیزات به ما انبار خالی نشان می‌دهد! محمدی، دارنده مدال طلا قهرمانی آسیا : در تمرین برای بازی‌های پاراآسیایی، فدراسیون دوچرخه سواری از دادن تجهیزات به ورزشکاران پارا دریغ می‌کند. بارها به مدیر تیم‌های ملی درخواست خود را برای دریافت فرمان اعلام کردیم اما مرتب بهانه تراشی می‌کنند و […]

قهرمان آسیا: فدراسیون دوچرخه‌سواری به جای تجهیزات به ما انبار خالی نشان می‌دهد!

محمدی، دارنده مدال طلا قهرمانی آسیا :

در تمرین برای بازی‌های پاراآسیایی، فدراسیون دوچرخه سواری از دادن تجهیزات به ورزشکاران پارا دریغ می‌کند.

بارها به مدیر تیم‌های ملی درخواست خود را برای دریافت فرمان اعلام کردیم اما مرتب بهانه تراشی می‌کنند و انبار خالی را به ما نشان می‌دهند که تجهیزات نداریم.

برای تمرین در ۴ هزار متر پیست مجبور شدم یک فرمان معمولی از دوستم قرض بگیرم.