رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلنگ‌زنی پروژه‌ها بدون مجوز از سازمان محیط‌زیست فاقد اعتبار است.

معاون اول رئیس‌جمهور: کلنگ‌زنی پروژه‌ها بدون مجوز از سازمان محیط‌زیست فاقد اعتبار است.

معاون اول رئیس‌جمهور: کلنگ‌زنی پروژه‌ها بدون مجوز از سازمان محیط‌زیست فاقد اعتبار است.