رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سپیده قلیان به ۱۵ ماه حبس محکوم شده است.

آمنه‌سادات ذبیح‌پور با انتشار رای بدوی شکایت خودش علیه سپیده قلیان، خبر داد که شکایت جدیدی علیه او تنظیم می‌کند ذبیح پور نوشته است که سپیده قلیان به ۱۵ ماه حبس محکوم شده است.

آمنه‌سادات ذبیح‌پور با انتشار رای بدوی شکایت خودش علیه سپیده قلیان، خبر داد که شکایت جدیدی علیه او تنظیم می‌کند

ذبیح پور نوشته است که سپیده قلیان به ۱۵ ماه حبس محکوم شده است.