رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پنتاگون یک وبسایت جامع درباره اطلاعات مرتبط با یوفوها راه‌اندازی می‌کند

پنتاگون یک وبسایت جامع درباره اطلاعات مرتبط با یوفوها راه‌اندازی می‌کند پت رایدر، سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که اطلاعات و عکس‌های پرونده‌های حل و فصل شده پدیده‌های غیرعادی ناشناس، به محض این که از حالت محرمانه خارج شوند روی این وبسایت که به عنوان یک مرکز اطلاعات عمل می‌کند، قرار خواهند گرفت.

پنتاگون یک وبسایت جامع درباره اطلاعات مرتبط با یوفوها راه‌اندازی می‌کند

پت رایدر، سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که اطلاعات و عکس‌های پرونده‌های حل و فصل شده پدیده‌های غیرعادی ناشناس، به محض این که از حالت محرمانه خارج شوند روی این وبسایت که به عنوان یک مرکز اطلاعات عمل می‌کند، قرار خواهند گرفت.