رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک نان را ۹۰ میلیون نفری خواهیم خورد ولی زیربار ذلت آمریکا و همفکرانش نخواهیم رفت

نماینده ولی فقیه در مازندران: یک نان را ۹۰ میلیون نفری خواهیم خورد ولی زیربار ذلت آمریکا و همفکرانش نخواهیم رفت محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران: اگر آمریکا و همفکرانش می گویند سازش کنید تا گندم به شما بدهیم ما یک نان را ۹۰ میلیون نفری خواهیم خورد ولی زیربار این ذلت نخواهیم […]

نماینده ولی فقیه در مازندران: یک نان را ۹۰ میلیون نفری خواهیم خورد ولی زیربار ذلت آمریکا و همفکرانش نخواهیم رفت

محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران: اگر آمریکا و همفکرانش می گویند سازش کنید تا گندم به شما بدهیم ما یک نان را ۹۰ میلیون نفری خواهیم خورد ولی زیربار این ذلت نخواهیم رفت./فارس


جدیدترین خبرها